RABA 5 KESKUSE SISEKORRAEESKIRI

 

Käesolev dokument on Raba 5 noortekeskuse sisekorraeeskiri, mis kehtib üheselt kõigile keskuses viibivatel isikutele. Kõik keskuse külastajad on kohustatud nende reeglitega tutvuma ning neid täitma. Raba 5 keskus on avatud eelkõige 7-26 aastastele noortele.

 

 • Soetades pileti kinnitate, et nõustute Raba 5 keskuse (edaspidi keskuse) sisekorraeeskirjaga
 • iga külastaja viibib keskuses omal vastutusel (alla 18.aastane külastaja peab tooma esmakordsel külastusel vanema poolt täidetud ankeedi, mille saab keskuse töötajalt või keskuse kodulehelt);
 • Alla 18.aastane külastaja on kohustatud kandma pargi alal kiivrit. Kiivrit mitte kandes on keelatud pargis sõita. Kui oma kiiver või turvavahendid puuduvad, tuleb need keskusest rentida või keskuses mitte sõita;
 • kõik keskuse külastajad on kohustatud tutvuma keskuse sisekorraeeskirja ning üldiste reeglitega ning kinnitama oma allkirjaga, et on reeglitega tutvunud (allkiri läheb registreerimislehele);
 • alla 18–aastane on lubatud parki kasutama vaid vanema kirjaliku loaga;
 • alkoholi- või narkojoobes isikutel on keskuses viibimine keelatud;
 • alkoholi, tubaka või muude uimastavate ainete kasutamine ja toomine keskusesse on keelatud, ka täisealistel;
 • keskuses viibimine on lubatud vaid vahetusjalanõudega;
 • keskusesse sisene puhta treeningvahendiga;
 • puhkepausi ajal aseta oma sõiduvahend selleks ettenähtud kohta;
 • enne keskusest lahkumist aseta kõik kasutatud vahendid tagasi sinna, kust need võeti;
 • arvesta ka teiste keskuse külastajatega;
 • keskus ei vastuta külastajate asjade eest;
 • väärisesemed on soovitatav jätta koju;
 • leitud esemeid hoitakse keskuse noorsootöötaja juures üks kalendrikuu;
 • keskust kasutades järgi keskuse töötaja märguandeid;
 • treeningvahendiga sõitmine on lubatud vaid pargi alal;
 • hoia puhtust ning korda;
 • keskuse inventari lõhkumine, sodimine ja oma kleepsude kleepimine on keelatud;
 • prügi ja tühi taara viska alati selleks ette nähtud kohta;
 • söömine on lubatud vaid keskuse kohviku alal;
 • pealtvaatajad on lubatud vaid selleks ettenähtud alale;
 • keskusesse ei ole lubatud kaasa võtta koduloomi;
 • keskuses ei ole lubatud kasutada teravaid esemeid ja tulirelvi, mis võivad olla teistele külastajatele ohtlikud;
 • külastaja peab koheselt märku andma, kui keskuse inventar on katki või kahjustada saanud;
 • külastaja peab keskuse töötajat koheselt teavitama, kui märkab keskuses toimunud õnnetust või muid vahejuhtumeid;
 • Raba 5 keskuse töötajatel on õigus sisekorraeeskirjas ja reeglites muudatusi teha;
 • renditarvikute (bmx-trikiratas, rula, tõukeratas, kaitsmed, kiivrid jne) tahtlikul lõhkumisel kohustub rendile võtja hüvitama renditarviku parandamise või asendamise;
 • külastajatel on õigus keskuses viibida vaid ametlikel lahtiolekuaegadel, v.a kui keskuse juhtkond ei ole määranud teisiti;
 • pargi alal kõrvaklappide kasutamine on mitte soovitatav;
 • keskuses ei jookse ega lärma;
 • keskuse töötaja juhised ei kuulu vaidlemisele;
 • külastaja, kes rikub pidevalt korda, võidakse välja saata keskusest;
 • peale kolmandat keskuse sisekorraeeskirja rikkumist on keskuse töötajatel õigus määrata tähtajaline või tähtajatu keeld külastajale, kes korda rikkus;
 • keskuse külastamise keeld tühistatakse juhul kui külastaja kirjutab seletuskirja, kust võib välja lugeda, et on aru saadud oma eksimusest;
 • 66Keskuse töötajatel on õigus Kliendi poolt filmitud ja pildistatud materjal paluda eemaldada sotsiaalmeediast, juhul kui see ei ole eetiline, ei ole kooskõlas seadusega või kahjustab kuidagi Keskuse mainet.