RABA 5 KESKUSE SISEKORRAEESKIRI

Käesolev dokument on Raba 5 keskuse sisekorraeeskiri, mis kehtib üheselt kõigile keskuses viibivatel isikutele ning kõik keskuse külastajad on kohustatud neid reegleid lugema ningtäitma. Raba 5 keskus on avatud eelkõige 7-26 aastastele noortele .

 • Soetades pileti kinnitate, et nõustute Raba 5 keskuse (edaspidi keskuse) sisekorraeeskirjaga;
 • iga külastaja viibib keskuses omal vastutusel;
 • külastaja on kohustatud kandma pargi alal kiivrit ja turvavahendeid ning nende mitte kandmine on omal vastutusel. Kui oma kiiver või turvavahendid puuduvad, tuleb need keskusest rentida või siserulapargis mitte sõita.
 • kõik keskuse külastajad on kohustatud tutvuma keskuse sisekorraeeskirja ning üldiste reeglitega ning kinnitama oma allkirjaga, et on reeglitega tutvunud;
 • alla 16–aastane on lubatud parki kasutama vaid vanema kirjaliku loaga;
 • alkoholi- või narkojoobes isikutel on keskuses viibimine keelatud;
 • alkoholi, tubaka või muude uimastavate ainete kasutamine ja toomine keskusesse on keelatud;
 • keskuses viibimine on lubatud vaid vahetusjalanõudega;
 • keskusesse sisene puhta treeningvahendiga;
 • puhkepausi ajal aseta oma sõiduvahend selleks ettenähtud kohta;
 • arvesta ka teiste keskuse külastajatega;
 • keskus ei vastuta külastajate asjade eest;
 • väärisesemed on soovitatav jätta hoiukappi;
 • leitud esemeid hoitakse keskuse noorsootöötaja juures üks kalendrikuu;
 • keskust kasutades järgi keskuse töötaja märguandeid;
 • treeningvahendiga sõitmine on lubatud vaid pargi alal;
 • hoia puhtust ning korda;
 • keskuse inventari lõhkumine, sodimine ja oma kleepsude kleepimine on keelatud;
 • prügi ja tühi taara viska alati prügikasti;
 • söömine on lubatud vaid keskuse kohviku alal;
 • pealtvaatajad on lubatud vaid selleks ettenähtud alale;
 • keskusesse ei ole lubatud kaasa võtta koduloomi;
 • keskuses ei ole lubatud kasutada teravaid esemeid ja tulirelvi, mis võivad olla teistele külastajatele ohtlikud;
 • külastaja peab koheselt märku andma, kui keskuse inventar on katki või kahjustada saanud;
 • külastaja peab keskuse töötajat koheselt teavitama, kui märkab keskuses toimunud õnnetust või muid vahejuhtumeid;
 • Raba 5 keskuse töötajatel on õigus sisekorraeeskirjas ja reeglites muudatusi teha;
 • renditarvikute (bmx-trikiratas, rula, tõukeratas, kaitsmed jne) tahtlikul lõhkumisel kohustub rendile võtja hüvitama renditarviku parandamise või asendamise;
 • külastajatel on õigus keskuses viibida vaid ametlikel lahtiolekuaegadel, v.a kui keskuse juhtkond ei ole määranud teisiti;
 • pargi alal kõrvaklappide kasutamine on mitte soovitatav;
 • keskuses ei jookse ega lärma;
 • keskuse töötaja juhised ei kuulu vaidlemisele;
 • külastaja, kes rikub pidevalt korda, võidakse välja saata keskusest;
 • peale kolmandat keskuse sisekorraeeskirja rikkumist on keskuse töötajatel õigus määrata tähtajaline või tähtajatu keeld noorele, kes korda rikkus;
 • keskuse külastamise keeld tühistatakse juhul kui noor kirjutab seletuskirja, kust võib välja lugeda, et on aru saadud oma eksimusest;
 • Keskuse töötajatel on õigus Kliendi poolt filmitud ja pildistatud materjal paluda eemaldada sotsiaalmeediast, juhul kui see ei ole eetiline, ei ole kooskõlas seadusega või kahjustab kuidagi Keskuse mainet.

 

Kui vajad abi või Sul on mure, siis pöördu keskuse töötaja poole.